سفارش دسر خانگی

بازدید : 2204   |      

باواریا
تیرامیسو
چیز کیک
ژله
پاناکوتا اسپانیایی
لاوانتین

* کلیه دسرها با مواد اولیه تازه تهیه می گردد .
* سفارشات آماده سازی دسر 24 ساعت قبل گرفته خواهد شد .
* حداقل سقف سفارش 5 پرس می باشد .

** تلفن سفارشات : 06633223117

باواریا
تیرامیسو
چیز کیک
ژله
پاناکوتا اسپانیایی
لاوانتین


سفارش غذای خانگی مرتبط