ساندویچ خانگی

بازدید : 1467   |      

کاناپ ها با کالباس خانگی
کاناپ مرغ
کاناپ سیب زمینی
کاناپ پنیر
کاناپ باتن ماهی
ساندویچ های بسته با گوشت
ساندویچ های بسته با قارچ و سینه مرغ
ساندویچ های بسته با کالباس خانگی
همبرگر خانگی

* کلیه ساندویچ ها با گوشت تازه تهیه می گردد .
* سفارشات پخت غذا 24 ساعت قبل گرفته خواهد شد .
* حداقل سقف سفارش 5 عدد می باشد .

** تلفن سفارشات : 06633223117

کاناپ ها با کالباس خانگی
کاناپ مرغ
کاناپ سیب زمینی
کاناپ پنیر
کاناپ باتن ماهی
ساندویچ های بسته با گوشت
ساندویچ های بسته با قارچ و سینه مرغ
ساندویچ های بسته با کالباس خانگی
همبرگر خانگی


سفارش غذای خانگی مرتبط