غذاهای فرنگی خانگی

بازدید : 2030   |      

گراتن و سوفله ( غذای سبزیجاتی ) 8000 تومان
پاستا با سینه مرغ و آلفردو 10000 تومان
ماکارونی 8000 تومان
گوشت ماهیچه 30000 تومان


* کلیه غذاها با برنج ایرانی و گوشت تازه تهیه می گردد .
* سفارشات پخت غذا 24 ساعت قبل گرفته خواهد شد .
* حداقل سقف سفارش 5 پرس می باشد .

** تلفن سفارشات : 06633223117

گراتن و سوفله ( غذای سبزیجاتی ) 8000 تومان
پاستا با سینه مرغ و آلفردو 10000 تومان
ماکارونی 8000 تومان
گوشت ماهیچه 30000 تومان


سفارش غذای خانگی مرتبط