کباب های فرنگی

بازدید : 2033   |      

کباب سبز با برنج 17000 تومان
کباب مصری 30000 تومان
کباب انگلیسی 20000 تومان
استیک با سس مخصوص 30000 تومان
بیف استراگانف 25000 تومان
کباب کاردی 25000 تومان

* کلیه غذاها با برنج ایرانی و گوشت تازه تهیه می گردد .
* سفارشات پخت غذا 24 ساعت قبل گرفته خواهد شد .
* حداقل سقف سفارش 5 پرس می باشد .

** تلفن سفارشات : 06633223117

کباب سبز با برنج 17000 تومان
کباب مصری 30000 تومان
کباب انگلیسی 20000 تومان
استیک با سس مخصوص 30000 تومان
بیف استراگانف 25000 تومان
کباب کاردی 25000 تومان


سفارش غذای خانگی مرتبط