خورش ها

بازدید : 1755   |      

خورش ها با گوشت گوسفندی :
خورش قیمه با برنج 16000
خورش قرمه سبزی با برنج 16000
خورش الو با برنج 17000
خورش بادمجان با برنج 16000
قلیه ماهی با برنج 15000
قیمه نثار با برنج 16000
خورش خلال با برنج 20000
خورش فسنجان با برنج 20000
خورش بامیه 16000
خورش سیب 16000

* کلیه غذاها با برنج ایرانی و گوشت تازه گوسفندی تازه تهیه می گردد .
* سفارشات پخت غذا 24 ساعت قبل گرفته خواهد شد .
* حداقل سقف سفارش 5 پرس می باشد .

** تلفن سفارشات : 06633223117

خورش ها با گوشت گوسفندی :
خورش قیمه با برنج 16000
خورش قرمه سبزی با برنج 16000
خورش الو با برنج 17000
خورش بادمجان با برنج 16000
قلیه ماهی با برنج 15000
قیمه نثار با برنج 16000
خورش خلال با برنج 20000
خورش فسنجان با برنج 20000
خورش بامیه 16000
خورش سیب 16000


سفارش غذای خانگی مرتبط