پلوها

بازدید : 1420   |      

باقالی پلو 8000
عدس پلو با گوشت چرخ کرده 10000
عدس پلو ساده 8000
استانبولی 10000
آلبالو پلو 10000
برنج ساده 7000

* کلیه غذاها با برنج ایرانی و گوشت گوسفندی تازه تهیه می گردد .
* سفارشات پخت غذا 24 ساعت قبل گرفته خواهد شد .
* حداقل سقف سفارش 5 پرس می باشد .

** تلفن سفارشات : 06633223117

باقالی پلو 8000
عدس پلو با گوشت چرخ کرده 10000
عدس پلو ساده 8000
استانبولی 10000
آلبالو پلو 10000
برنج ساده 7000


سفارش غذای خانگی مرتبط