کباب های ایرانی

بازدید : 2147   |      

کوبیده بابرنج 15000
چنچه 25000
بختیاری 20000

* کلیه غذاها با برنج ایرانی و گوشت تازه گوسفندی تازه تهیه می گردد .
* سفارشات پخت غذا 24 ساعت قبل گرفته خواهد شد .
* حداقل سقف سفارش 5 پرس می باشد .

** تلفن سفارشات : 06633223117

کوبیده بابرنج 15000
چنچه 25000
بختیاری 20000


سفارش غذای خانگی مرتبط