آموزش پخت شیرینی پیشرفته

آموزش پخت شیرینی پیشرفته

دوره آموزش پخت انواع شیرینی و کیک پیشرفته زیر نظر سرکار خانم سبزواری

شنبه 12 خرداد 1397
2212

دوره آموزش پتی فور  50000 هزار تومان

دوره آموزش کراکر هل 50000 هزار تومان

دوره آموزش ووپی 50000 هزار تومان

دوره آموزش کراسان 50000 هزار تومان

دوره آموزش سور پرایز 50000 هزار تومان

دوره آموزش ساری بورما 50000 هزار تومان

دوره آموزش برانیز 50000 هزار تومان

دوره آموزش هزارلا 50000 هزار تومان 

دوره آموزش دانمارکی 50000 تومان

دوره آموزش انواع نان 150000 هزار تومان

دوره آموزش انواع ژله 130000 هزار تومان

دوره آموزش سفره آرایی و میوه آرایی 150000 هزار تومان

دوره آموزش دسرهای فرانسوی 2000000 تومان

نظر بدهید